Welcome!

You are right on the www.djordje.zurovac.name site.

Technicalities:

Today's date:Wednesday, 21. 04. 2021
Site HTTP server:Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1d PHP/7.4.3
Your request protocol:HTTP/1.1
Your IP address:34.239.150.57 has 1 raw visits from 21.04.2021 up to today.
Your IP port:60752
Your host name:ec2-34-239-150-57.compute-1.amazonaws.com
Your browser:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accepted MIME types:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accepted language:en-US,en;q=0.5
MySQL server version:8.0.15
Current PHP version:7.4.3
SSL/TLS certificate:Supported byLet's Encrypt organization
Certificate valid from:Monday, 22. 02. 2021
Certificate expires on:Friday, 21. 05. 2021
List of Visitors:show
Attackers blacklist:show
Crawlers blacklist:show
Full PHP info:show

Links to my sites:

Links to my articles and works

In Czech languageČesky

01) Analogový LED zobrazovač

02) Astabilní multivibrátory s komplementárními tranzistory

03) Automatická nabíječka akumulátorů.

04) Bildíme s ANTem.

05) Bramboračka

06) Brudet ze zmražené aljašské tresky

07) Chorvatská hudba

08) Digitální sledovač / invertor (XNOR)

09) Eclipse PHP a "Code templates".

10) Elektronický tester přepínačů a kontrolérů.

11) Fázová regulace tyristorů s monostabilem

12) GPS contacts.

13) Jak na mikrokontrolér PIC16F1829

14) Java - nastavení.

15) Jednoduchá PHP třída - Menu.

16) Jednoduchá logická sonda TTL trochu jinak

17) MySQL Monitor.

18) O mně.

19) Outlook 2002 a spam

20) Persistence v PHP stránkách

21) Podvodní telefon pro potápěče

22) Pole jako nabídka, nebo nabídka jako pole?

23) Posunovač SRT titulků.

24) Povídání

25) Rajská polévka

26) Rychlý jablečný koláč

27) Simulace CSS atributu 'hover'.

28) Skriptování v operačních systémech.

29) Sledování obnovy SSL klíčů od certifikační autority Let's Encrypt.

30) Statické proměnné ve třídách PHP5.

31) Střípky kódu ve MS Visual Basic pro dotNET.

32) Světový radiopřijímač XHDATA D-808

33) Tolerance a její hranice.

34) Waypoints - správa souborů GPX.

35) Zjištění barevného kódu rezistoru ze zadaných parametrů.

36) Zjištění hodnoty odporu z barevného kódu rezistoru.

37) Zobrazení zdrojového kódu v HTML stránce

38) Řízené vkládání částí HTML kódu do stránky.

39) Šablona dopis pro MS word 2002

40) Šunkofleky

 

In Croatian languageHrvatski

01) Analogni LED pokazivač

02) Astabilni multivibratori sa komplementarnim tranzistorima

03) Automatski punjač akumulatora.

04) Brudet od smrznutog bakalara

05) Brzi kolač od jabuka

06) Crijepići koda u MS Visual Basic za dotNET.

07) Digitalni sljedbenik / pretvarač (XNOR)

08) Eclipse PHP i "Code templates".

09) Elektronički tester preklopki i kontrolera.

10) Falsa juha od pomidora

11) Fazno okidanje tiristora sa monostabilom

12) GPS contacts.

13) Hrvatska glazba

14) Java - postavke.

15) Jednostavna PHP klasa - Menu.

16) Jednostavna logička sonda TTL na drugi način

17) Juha od krumpira

18) Kako sa mikrokontrolerom PIC16F1829?

19) Kontrolirano umetanje dijelova HTML koda u stranicu.

20) MySQL Monitor.

21) O meni.

22) Određenje boja traka kod otpornika iz zadanih parametara.

23) Određivanje vrijednosti otpora iz obojanih traka otpornika.

24) Outlook 2002 i spam

25) Persistencija kod PHP stranica

26) Podvodni telefon za ronioce

27) Polje kao izbornik, ili izbornik kao polje?

28) Pomicatelj SRT podnaslova.

29) Praćenje obnove SSL klučeva izdanih certifikacijskim autoritetom Let's Encrypt.

30) Prikaz izvornog koda u HTML stranici

31) Pričanje

32) Simulacija CSS atributa 'hover'.

33) Skriptiranje u operacionim sustavima.

34) Statičke varijable u klasama PHP5.

35) Svjetski radio prijemnik XHDATA D-808

36) Tolerancija i njezine granice.

37) Waypoints - baratanje sa GPX datotekama.

38) Šablona za pismo u MS Word 2002

39) Šunkofleke

 

In English languageEnglish

01) A simple TTL logic probe a little different

02) Analog LED display

03) Array as Menu, or Menu as Array?

04) Astable multivibrators with complementary transistors

05) Automatic battery charger.

06) Code snippets in MS Visual Basic for dotNET.

07) Controlled insertion of parts of HTML code into the page.

08) Croatian music

09) Determining resistor color code

10) Determining the resistance value

11) Digital follower / inverter (XNOR)

12) Displaying of the source code in the HTML page.

13) Eclipse PHP and "Code templates".

14) Electronic Tester of Switches and Controllers.

15) GPS contacts.

16) How to with the PIC16F1829.

17) Java - settings.

18) Monitoring the renew of the Let's Encrypt CA SSL certificates.

19) MySQL Monitor.

20) Persistence in PHP pages

21) Phase control of thyristors with monostable circuit

22) Scripting in the operating systems.

23) Simple PHP Class - Menu.

24) Simulation of the CSS atribute 'hover'.

25) Static variables in PHP5 classes.

26) The SRT subtitles shifter.

27) Tolerance and its limits.

28) Underwater telephone for divers

29) Waypoints - the GPX files management.

 

In German languageDeutsch

01) Analoge LED-Anzeige

02) Array als Menü oder Menü als Array?

03) Astabile multivibratoren mit komplementären Transistoren

04) Automatisches Akku-Ladegerät.

05) Bestimmen des Widerstandswertes

06) Bestimmung den Widerstandsfarbcode anhand der angegebenen Parametern.

07) Brudet von gefrorene Alaska Kabeljau

08) Codefragmente in MS Visual Basic für dotNET.

09) Das Geplauder

10) Den Quellcode an der HTML-Seite Anzeigen.

11) Der verschieber für SRT untertiteln.

12) Digitaler Tracker / Inverter (XNOR)

13) Eclipse PHP und "Code templates".

14) Eine einfache TTL-Logiksonde etwas anders

15) Einfache PHP-Klasse – Menü.

16) Elektronische Tester für Schaltern und Kontrollern.

17) GPS contacts.

18) Java-Einstellungen.

19) Kontrollierte Einfügen von Teilen des HTML-Codes

20) Kroatische Musik

21) MySQL Monitor.

22) Persistenz in PHP-Seiten

23) Scripting in Betriebssystemen.

24) Simulation ein CSS-atribut 'hover'.

25) Statische Variablen in PHP5-Klassen.

26) Thyristoren mit Phasenregelung

27) Toleranz und ihre Grenzen.

28) Unterwassertelefon für Tauchern

29) Waypoints - GPX Dateiverwaltung.

30) Über mich.

 

Downloads:

Časopis Šifra 03/2019
Zajímavosti